Foto

A2 Rari Nantes Imperia - Albaro Nervi 16 gennaio 2016